Foglalkozása: szakdolgozatíró

Rengeteget olvashattunk arról a médiában, hogy Schmitt, illetve Gyurcsány másolta, avagy nem a szakdolgozatát.  Messzebbről tekintve a kérdést azonban be kell látnunk: aki másolja a dolgozatát, az legalább valamennyit mégiscsak dolgozik vele. Legalábbis többet, mint aki egyszerűen kiszervezi a szakdolgozata megírását, azaz másra bízza. Márpedig ők nincsenek kevesen, minthogy egy egész hazai üzleti ág épült rájuk. Igen, a szakdolgozatíró szolgáltatás.

Nos, igen:  ha Schmitt Pál egyszerűen profi szakdolgozatíróra bízta volna a dolgozata megírását, akkor aligha kerülhetett volna 20 évvel később a dolgozat miatt kellemetlen helyzetbe. A szakdolgozatíró szolgáltatás létezése több jelenségre mutat rá egyszerre:  magánerkölcseink romlottságára, a hazai értelmiségi lét perspektíváira,  képzési rendszerünk gyengeségére, s persze a pénz mindenek feletti hatalmára. Mégiscsak lehet abban valami, amit Marx a pénzről mondott: "az erényt bűnné, a bűnt erénnyé, a szolgát úrrá, az urat szolgává, az ostobaságot értelemmé, és az értelmet ostobasággá változtatja át."

A bérszakdolgozatírásról már jelent meg cikk nálunk, a továbbiakban fölidéznénk Knap Gábor feltáró írását a témáról.

"A  piac föltérképezésére csak egy lehetőség látszott. Kitalált témákra megbízni a "szakembereket", írjanak nekünk dolgozatot. Az eredmény meglepő. Az árak különböznek, és olyan is volt, aki nem vállalta.

 Három témában dolgoztattuk meg az írók agyát. Volt, akinek szociológia feladatot, másoknak médiát és olyan is akadt, akinek irodalmat adtunk. Média ügyben még képezniük kell magukat a szakdolgozat-profiknak is, mert a "médiahatás pszichológiája, a tizenöt-húsz évesek körében"  témában hiába keresgéltünk, a végén nekünk kellett volna nekiállni.

 "Ha nincs téma, kitaláljuk együtt!"

Egy Ági nevű lány igen hamar válaszolt megkeresésünkre, melyben arra kértük, írjon nekünk egy negyven oldalas vizsgamunkát "a nemek szerepe a 18. századi magyar és német drámairodalomban"  témában. A válasz meglepő volt. Ha szükséges, Ágiék team-munkában kutatják a témát, tizenöten vannak. Különböző végzettséggel rendelkeznek, így szinte mindent elvállalnak. Igény szerint egyébként a vázlatot is megírják helyettünk. Egy oldal ára kilencszáz forint, ha angol nyelven szeretné a megrendelő, kétezer. A mi negyven oldalunk tehát harminchatezer forintból meglenne. Ebben az árban benne van, hogy garanciát is vállalnak. Szóval, ha a konzulens tanár kéri, ingyen javítanak rajta. Négy éve foglalkoznak ezzel, és nem mehet rosszul a bolt. Ági azt állította, hogy még senki nem bukott le, mert könnyen tanulható nyelvezetre törekednek, és arra, hogy minél könnyebben meg lehessen védeni a szakdolgozatot.

 A védés bizony sarkalatos probléma. Én például nem mennék neki egy olyan dolgozat védésének, amelyet nem én írtam. Hiába olvasnám el másét egymás után hatszor, és hiába mélyülnék el a témában, hogyha nem én írtam, nem lenne arcom megvédeni. Ám lehet, hogy bennem nincs elég kurázsi.

 Nem csak Ágiékat bíztuk meg egyébként az említett témával. Egy Gábor nevű srácot is ugyanarra kértünk. Ő volt az egyik legfrappánsabb. Azt válaszolta, hogy nem ismeri az említett irodalmi szeletet, de a nemek szerepéről tud írni kb. húsz oldalt. A többi az én dolgom lenne, benne vagyok-e.

 Az összes helyettünk szakdolgozó hangsúlyozta egyébként, hogy nem használnak internetes anyagot. Könyvtáraznak és folyóiratokból dolgoznak, hivatkozásokkal és forrásmegjelölésekkel. Erre manapság szükség van, hiszen ha letöltenének valamit az internetről, és azt adatnák be a megrendelővel, rögtön lebuktatnák. Ezt állította Laci is, aki azt mondta, hogy ha nincs még téma, annál jobb, mert kitaláljuk együtt.

 Egyébként a szakdolgozatírók igen lazán veszik a határidőket, vagyis nem ijednek meg attól, ha csak pár hét van a leadásig. Ágiék azt állították, hogy a határidő terjedhet szakdolgozat esetén másfél-két héttől, akár hónapokig. Az említett weboldal üzemeltetője, Gábor készült már el a feladattal három nap alatt is. Persze, ha a megrendelő sietteti az írót, drágább a dolog.
Lacitól csak harmincöt oldalt kértünk: ő ezt 65 ezer forintért vállalná. Ez nettó mennyiségre vonatkozik egyébként, hozzácsaphatjuk még a fedőlapot, az irodalomjegyzéket, és a tartalomjegyzéket is. Azokat természetesen a megbízottak készítik, vagy készíttetik el. Magyarul, aki szakdolgozat íratásra adja a fejét, egy teljesen kész munkát kap kézhez, bekötve, és ami a legjobb, szerzőként ő van föltüntetve.

 Egy másik bér-szakdolgozónak  szociológia témát adtunk, konkrét feladatra kértünk megoldást. A téma a kistelepüléseken élő nyugdíjasok szociális helyzete az unióba lépés után. A vállalkozó szellemű illető ígérete szerint utánajár a témának, de még  nem jelzett vissza. Remélem, nem mélyed bele nagyon, mert akkor roppant bosszús lesz, ha kiderül, csak ugrattuk.

Elég csupán hozzáolvasni

 Nem felejtettünk el egyébként aggódó hangú levelekkel ostromolni az íróinkat, hogy mi lesz a védéskor, és hogyan tudunk fölkészülni a nem általunk elkészített önéletrajzból. Természetesen mindnyájan megnyugtattak, hogy a dolgozatot nem kell megtanulni, csak átolvasni, és érdemben hozzászólni. Akadt, aki azt ajánlotta, olvassunk újságcikkeket a témában.
 Az általunk megkeresettek többsége leszögezte, hogy ők semmiképp nem ronthatják el az ügyet. A mögöttük álló tapasztalatokra hivatkoztak, és arra, hogy még soha sem fordult elő lebukás. Vagy legalábbis ők nem tudnak róla.
 Pénzért mindent, még szakdolgozatot is. Ha sikerült megvédeni, a megrendelő örülhet. Tanulhat az államvizsgára, mert arra úgysem megy el senki helyette. Ha az is sikerült, diplomás emberré vált. Nem bukott le."

Érdekes/hasznos volt, csatlakozom a munka.org Facebook-csoportjához: